КАКВО Е ПРОГРАМА „3 х 1“

Нашият опит, повече от 4 години, доказва че за постигане на максимален ефект е необходим непрекъснат прием на продукта в продължение на поне 3 месеца. Поради това сме подготвили една специална програма наречена: „3 х 1“ или „Три по Едно“

Какво представлява програмата „3 х 1“ :

Стандартна цена на продукта – 59лв. за 1 бр.

Цена при закупуване на 3 бр. – 55лв. за 1 бр.

За да улесним нашите клиенти да се възползват от отстъпката и да не се налага да заплащат еднократно сумата от 165 лв за 3 опаковки, ние предлагаме следната схема:

Първа покупка на 1 бр. (начало на програма 3 х 1) – 59лв.

Втора покупка на 1 бр. (не по-късно от 35 дни след първата покупка) – 59лв.

Трета покупка на 1 бр. (не по-късно от 35 дни след втората покупка) – 47лв. 

Така сумарно за 3 месеца за 3 опаковки, клиентът заплаща 165лв.

Единственото условие е всяка следваща покупка да става не по-късно от 35 дни след предишната. Това се прави с цел да стимулираме непрекъснат прием на Колаген 5 в продължение на 3 месеца.

ЗА ПОРЪЧКА ПО ПРОГРАМА "3 Х 1"