ЗАЩО „РИБЕН“

Защо “Рибен” трябва да е колагенът, който избирате. В момента на пазара се предлага голямо разнообразиe от продукти, съдържащи колаген. Ако се поинтересувате от източника на този колаген ще установите, че в повечето случаи, той е с говежди, свински или пилешки произход. След като е установена необходимостта и ползата от приема на колаген, учените са продължили своите усилия в търсене на най-подходящия източник на колаген за човека. Така, най-съвременните проучвания са показали, че  колагенът извлечен от риба притежава редица преимущества пред другите видове колаген. Основните предимства на рибния колаген са неговото максимално доближаване до пространствената структура на човешкия колаген, по-бързото и по-пълноценно усвояване от човешкият организъм и не на последно място, елиминиране на възможността за предаване на някои опасни за човека токсини и заболявания като луда крава, свински или пилешки грип. Всички актуални изследвания на извлечен от риба колаген показват нулева токсичност за човешкия организъм. Това определя неговата безопасност и пригодност за продължителна употреба.